Barzani zurnası Kerkük'te fasıl
Etmeden çok önce yitmişti Musul.
Karşında şakşakçı nutuk çek kasıl
Bunların hesabı sorulacaktır.

Kuduz aşılanıp dağlara dolan Barzani zurnası Kerkük'te fasıl
Etmeden çok önce yitmişti Musul.
Karşında şakşakçı nutuk çek kasıl
Bunların hesabı sorulacaktır.

Kuduz aşılanıp dağlara dolan
İmralı'da yatan kabuklu yılan
Bir de o yılanın ıslığı olan
Herkesin hesabı görülecektir.

Eğer kim yatarsa Bush'un koynunda
Bush'un elindeki tasma boynunda
İhanet denilen kahpe oyunda
Türke havlamaktan yorulacaktır.

Rumlar şımarmakta Yunan atakta
Ermeni yüzünden tarih batakta
Bütün bunlar varken rahat yatakta
Yatanın hesabı verilecektir.

Türkü yalanlarla avutanları
Atatürk'ten ayrı yol tutanları
Namusu şerefi unutanları
Tartan bir terazi kurulacaktır.

Kiminin serveti kazıkla yular
Namusu tükenir cüzdanı dolar.
Çar çakal sesiyle bulanan sular
Aslan kükreyince durulacaktır.

Her adım başında şehitler yatan
Türkün anayurdu mukaddes vatan
Beyinsiz başıyla vatanı satan
Herkesin defteri dürülecektir.

Mehmet Nacar
İmralı'da yatan kabuklu yılan
Bir de o yılanın ıslığı olan
Herkesin hesabı görülecektir.

Eğer kim yatarsa Bush'un koynunda
Bush'un elindeki tasma boynunda
İhanet denilen kahpe oyunda
Türke havlamaktan yorulacaktır.

Rumlar şımarmakta Yunan atakta
Ermeni yüzünden tarih batakta
Bütün bunlar varken rahat yatakta
Yatanın hesabı verilecektir.

Türkü yalanlarla avutanları
Atatürk'ten ayrı yol tutanları
Namusu şerefi unutanları
Tartan bir terazi kurulacaktır.

Kiminin serveti kazıkla yular
Namusu tükenir cüzdanı dolar.
Çar çakal sesiyle bulanan sular
Aslan kükreyince durulacaktır.

Her adım başında şehitler yatan
Türkün anayurdu mukaddes vatan
Beyinsiz başıyla vatanı satan
Herkesin defteri dürülecektir.

Mehmet Nacar