Ümm-ül Hayr Bint-i Sahr (ra)

Hz.Ebubekir'in (r.a ) annesidir. Ebu Kuhafe ile evlenmiştir.
Hazret-i Ebubekir r.a. kafirleri açıktan açığa İslam’a davet ettiği ilg günlerden birinde kafirler üzerine saldırdılar dövdüler ve bayılttılar. Kendilerine geldiklerinde:

- Resulullah s.a.v nasıl?

O zaman babası Ebu Kuhafe ve bütün aile efradı kendisine bu işten vazgeçmesi yönünde bir çok söz söylediler.. Nihayet Zatı Saadetleri kendileri teşrif ettiler. Hazret-i Ebu Bekir'in alnından öptüler. Bunu gören annesinin gözleri doldu. İçini annelik muhabbeti kapladı. Hazret-i Ebu Bekir de annesine işaret ederek:

- Ya Resulallah işte bu benim annemdir. Allah Teala size bereket ihsan kılsın dua buyurun da benim annem İslam yolunu tutsun. Kendisini İslam yoluna davet edin olur ki sizin nefesinizin bereketiyle y la gelip de cehennem ateşinden kurtula diye arz etti:

Zatı Saadetleri dua ettiler Hak Tealanın kudreti ile hemen küfrün ve dalaletin karanlığından kurtulup İslamın nuru ile aydınlandı ve hak ve hakikate yanaşıp Müslüman oldu.

Hazret-i Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe'nin vefatından önce vefat etmiştir