Peygamberimiz (a.s.)ın Hz. Âmine ve Süveybe Hatun Tarafından Kısa Bir Müddet Emzirilişi


Peygamberimiz (a.s.)ı; önce annesi Hz. Amine[95] üç gün veya yedi gün emzirdi.[96]

Bundan sonra Süveybe Hatun oğlu Mesruh ile birlikte günlerce emzirdi.[97]

Süveybe Hatun daha önce Hz. Hamza'yı sonra da Peygamberimiz (a.s.)la birlikte Ebu Seleme b. Abdulesed'i de emzirmişti.

Bunun için Hz. Hamza ile Ebu Seleme Peygamberimiz (a.s.)ın süt kardeşi idiler.[98]

Peygamberimiz (a.s.); Mekke'de iken Süveybe Hatuna harçlık verir Hz. Hatice de ona ikramda bulunurdu.
Süveybe Hatun; Ebu Leheb'in cariyesi idi.

Hz. Hatice onu azad etmek kölelikten kurtarmak için Ebu Leheb'den satın almak istemişse de Ebu Leheb yanaşmamıştı.

Peygamberimiz (a.s.) Medine'ye hicret ettiği zaman Ebu Leheb onu kendiliğinden azad etmişti.

Peygamberimiz (a.s.) Süveybe Hatuna Medine'den de harçlık ve elbise gönderirdi.

Hicretin yedinci yılında Hayber seferinden dönerken onun vefat etmiş olduğunu haber alınca "Oğlu Mesruh ne yapıyor?" diye sormuş; "Annesinden önce o da vefat etti!" denilmişti.

Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.) "Onların akrabalarından sağ kalan kim var?" diye sor­muş; "Hiçbir kimse yok!" demişlerdir.[99]