Zerre Zayi Olmaz

Bir gün Hz. Aişe validemize (r.anha) bir dilenci geldi bir şeyler istedi.

Annemiz üzerini yokladı elbisesinin cebinde sadece bir adet kuru üzüm buldu.

Onu dilenciye uzattı.

Dilenci verilenin bir üzüm tanesi olduğunu farkedince almaktan çekinir gibi davrandı.

Kendine göre annemizin bu kadar küçük bir şeyi sadaka vermesini hoş bulmadı. Etrafındakiler de durumu biraz yadırgadılar.

Aişe validemiz (r.anha) elindeki üzüm tanesini uzatıp "Al onu; eğer kabul edilirse onun içinde yüce Allah'ın sayıp ahirette amel terazisine koyacağı nice zerreler var" dedi.

(Süyûtî ed-Dürrü'l-Mensûr 8/597; SühreverdîAvârif s.515)

Hz. Aişe annemiz (r.anha) bu sözüyle Zilzâl sûresindeki "Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür" âyetine işaret etmiştir.

Allah rızası için yapılan işe küçük ve az denmez!

Hayır yaparken kullardan utanmak ve hayırdan geri kalmak yanlıştır.

İhlâs amelde kullara değil yüce Mevlâ'ya bakmaktır!

Yüce Mevlâ'nın rızası hayırlar içinde gizlidir. Az çok demeden elden gelen hayrı yapmalıdır.

O kulundan razı olursa kulun ameline göre değil kendi rahmetine göre ikram eder.

O'nun kulundan azıcık razı olması her şeyin üzerindedir.

Yüce Rabbimiz cennete ve cemâle giden yolda cümlemizi muvaffak eylesin