Rüyada Ekmek Görmek


Taze ekmek ihlâslı ilme güzel geçime beyaz ve güzel hanıma arpa karıştırılmış undan yapılan ekmek bunların zıddına delalet eder. Rüyada ekmeği insanların arasında paylaştığını gören kimse ilim talebesi ise ihti-yacı olan ilmi öğrenir. Vaaz eden bir kimse ise bu rüya onun vaazı ve nasihatleridir. Ancak ekmek dağıttığı kimseler kendisinden üstün kimseler ise ve muhtaç değillerse rüya sahibine o kişilerden gelecek iyiliğe delalettir.

Bir ölünün kendisine ekmek vermesi hiç beklemediği bir yerden gelecek mala delalet eder. Rüyada ekmeği bulutların çatıların ya da yüksek ağaçların üstünde görmek ekmeğin ve unlu mamullerin pahalanmasına ekmeğin yerlerde ayaklar altında çiğnendiğini görmek şımarıklık ve rehavet getiren büyük ucuzluğa delalet eder.

Bir ölüye ekmek aldığını ya da ekmeği ateşe helaya ya da katran kazanına düşürdüğünü gören kimsenin durumuna bakılır. Eğer bu kimse bozgunculuk çıkartan ya da insanları bidatlere götüren ya da insanları fitneye düşüren bir kimse ise ekmek o kimsenin dinini kaybetmesine ve dini ifsat etmesine bunlardan hiçbiri yok ise ve hasta bir hanımı varsa hanımının vefatına dini zayıf bir kimse ise dinini ifsat etmesine delalet eder. Ek-meğe bevl etmek mahremi olan bir kimse ile evlenmesine delalet eder.

Rüyada ekmekçi yaşlı bir kimse ise kiramen kâtibin meleklerine genç bir kimse ise katil kimseye delalettir. Rüyada ekmek pişirdiğini gören kimse sürekli kazanç sağlayacağı bir geçim kaynağı talep eder. Fırın soğumaması için ekmeği acele hazırlamak bir devlet ele geçirmeye ve ekmek miktarınca mal kazanmaya delalet eder.

Rüyada ekmek kişinin ömrüdür. Bir ekmek kırk senedir. Ekmekteki noksanlık ömrün noksanlığıdır. Ekmeğin güzelliği hayatın güzelliğidir.

Bir tabirde ekmek; bir dirhem gümüş paraya berekete hazır rızka ve üzüntünün gitmesine delalet eder. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Derler ki; bizden üzüntüyü gideren Allaha hamd olsun! Gerçekten rab-bimiz çok bağışlayan çok nimet vereendir)173 Müfessirler ayeti