Filozof
Hikmeti az zarararı görüşlere ve kişilere; hakkı ve hakikati bulmada bir kısırdöngü içine girmeye yahut sonu olmayan yararsız gayretlere İlim ve irfan ehlinin filozof görmesi ilim ve irfanda terakki ederek şöhret bulmaya delalet eder