Edebiyatçı
Din ve dünya işlerini terbiye ve estetik değerleriyle yerine getiren kimseye Pejmurde kılıklı ve abus çehreli edebiyatçı edepsizliği meslek edinmiş kimseye delalet eder