Edep
Edep ve terbiyeyi güzel bir insan suretinde görmek din ve iman güzelliğine Hal ve hareketinde edep sınırlarını gözeten birini görmek haddini bilmeye ilim ve irfan sahibi olmaya Edepsizce davranın birini görmek hayasızlığı ve yüzsüzlüğü gerektirecek ddurum ve davranışlara; Edep ve terbiye ile meşgul olan kimseyi görmek halkın ileri gelenlerine şeyhe hocaya öğretmene belediye memuruna anne ve babaya gardiyana; Tanınmayan terbiyeci Hak Teala'ya Kendisinin terbiyeci olduğunu görmek haline uygun bir göreve delalet eder.