Egzama
Rüyasında egzaması olduğunu gören kimse kimse hiç ummadığı kadar büyük servet kazanır. Taşı tutsa altın olur.