Eğmek
Bir şeyi bükerek şeklini değiştirmek kötü amaçla yapılmışsa fıtratı zorlayan tavır ve davramışlara; iyi niyetle yapılırsa ahmaklığa yahut bir hayrın meydana gelmesine Sert ve katı cisimleri bilek gücüyle eğmek güç ve çetin işlerde muvaffakiyete delalet eder