Ehliyet
Rüyasında ehliyet aldığını gören kimse doğru yolda demektir. Amacına ulaşacak ve huzur duyacak demektir