El
Kardeş ortak evlad hizmetçi fayda memuriyet velayet (Allah dostu olma) mal servet delil amel sanat ve beceri ile tabir edilir Uzun el cömertliğe güç ve kuvvete; kısa el cimrilik ve acizliğe Elin kesilip vücuttan ayrılması dost ve yakınlaardan birinin vefatına; akraba ile münaesebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına Elin kesilmesi takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe fasık ve günahkar için çalıp çırpmaya Elin kesilip yanında bulunması kardeş yahut evladdan hasıl olacak menfaate Kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye El kesildiği halde acı çekmemmek birine aşık olmaya İki elin birden kesilmesi uzun yaşamaya Bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya Elin kırılması bela malda zarar yahut bir yakının hastalanmasına. Bir elin diğerinden beyaz olması sıkıntıdan kurtulmaya Sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkanın katlanarak artmasına. Elleri güzelce yıkamak iftiradan isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya ellerin çatlaması zengin için sadaka ve zekatta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye Elleri göğsü üzerinde kavuşturmak bir dostun sebep dolacağı üzüntüye Bir elini diğerinin içine koymak düğün vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine Ellerin titremesi uzun ömre iş ve ticarette gerilemeye Elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya Eli
Rüyada güzel eller görmek bir sanat kolunda başarı kazanacağınıza işarettir; kuvvetli ve kudretli eller o rüyayı görenin siyaset spor veya endüstri alanında başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir; rüyada görülen eller o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuyla uzlaşmaya barışmaya bakmalıdır; rüyada görülen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaretler yapıyorsa rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak veya çalıştığı firma yahut patronu tarafından takdir ve terfi görecek demektir.