Eski / eskici
Eski eşya alamet ve nişana vefa ve sadakate; Eski eşyaları toplamak geçmiş anıları hatırlamaya onları bir dolaba koymak anılarını derleyip yazmaya; eski dostların bir araya gelmelerine Eskici hile ve düşmanlığı belirgin olan kimseye delalet eder