Ezber
Rüyada birşeyler ezberleyen kimse yeni kurallarla karşılaşır ve bunlara uymak zorunda kalır. Ezberlenen şey dua ise çok iyidir.