Dabbetülarz
Kıyametin büyük alametlerinden bird olan havenı görmek önemli kişi yahut kurumlar için hayati haberler taşımaya ve araştırmaya Bu hayvanı görmek hakkı emredip kötülükten sakındırmaya; inananların kahredici galibiyetine ve inkarcılarla iki yüzlü münafııkların helakine delalet eder.
Rüyada Dabbetü'larz'in çiktigini görmek iyilikle emredip kötülükten sakindirmaya mü'minlerin galip ve zafere ermderine münafiklarin da helak olmasina isarettir.