Danyal (a.s.)
Tabir ilminde isim yapmaya imamet ve kudrete delalet eder.