Değişme
Bir şeyde yahut bir kimsede görülen değişme olumlu ise hayra olumsuz ise şerre delalet eder. Varlıkların kendine has durumdan başka bir duruma geçtiğini gören bu değişimi tabir