Dergi
Günlük olayların dışına çıkarak hadiseleri derinlemesine incelemeye ilim ve sanata değer vermeye delalet eder.
Uzaktan birtakım haberler alacaksınız.
Dergi okumak dostlarla ilgili gerçeklerin öğrenileceği anlamına gelir.