Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hırkasını Rüyada Görmek


Peygamber Efendimizin Hırkasını Rüyada Görmek Neye Gelir


Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’ı bilinen sıfatları üzere görmek O’nun hakikatini idrak etmeye getirdiği şeriatın ruhunu kavramaya; Efendimiz Aleyhisselam’ı vasıflarından başka bir şekilde görmek O’nun misaliini idrak etmeye; O’nu görmek gam ve kederden sonra sevinç ve sürura borçulu olanın borcundan kurtulmasına hapiste olanın buradan kurtulmasına bir şeyden korkan kimsenin bundan kurtulmasına sıkıntı ve kıtlık içinde olanın hayır ve nimetlerinin artmasına zenginin servetinin bereketlenerek çoğalmasına hastanın şifa bulmasına düşmanı olanın yardım görmesine; Öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi olan Peygamberimiz Efendimiz’i görmek iki dünya mutluluğuna sonsuz rahmet ve mağfiretten istifadeye; şeref ve itibara ilahi yardım ve ihsana Efendimizin iltifatlarına yahut ikramlarına nail olmak faydalı ilimlerde ileri seviyeye ulaşmaya ve yüce hakikatlere yürekten teslim olmaya Hz. Peygamber (a.s.)’ın herhangi bir yerde vefat ettiğini görmek o yıl içinde orada vefat etmeye delalet eder.