Karışık Rüya Görmek Nasıl Yorumlanır

Bir rüya görüp de tabirinde tereddüt hasıl olduğunu görmek o rüyanın tabirini o günkü olaylar çerçevesinde yorumlamalıdır. Bu rüyalar zamanına ve şekline göre rüya sahibinin dilediği şekille tabir olunur. Çünkü rüyaların sağlıklı yorumlanması ancak onların açık ve seçik görülmesi ile mümkündür.

Karışık ve belirsiz şekilde görülen rüyalar ya yorumlanmamalı yada zamanın ve şartların ve kişisel durumun icabına göre yorumlanmalıdır.