rüyada ölmüş birini diri görmek

rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmek sevince işarettir.
rüyada vefat etmiş babasının güler yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören kimsearzusuna kavuşur makam sahibi olur işleri düzelir.
rüyada vefat etmiş annesinin dirildiğini gören kimse feraha çıkar.

rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek geçim sıkıntısına işarettir.

rüyada vefat etmiş oğlunun ya şadığını görmek kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.

rüyada vefat etmiş oğlunun dirildiğini görmek birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş kızının dirildiğini görmek üzüntüden kurtulmaya sevinç ve neşeye işaret eder.

rüyada bir kadının vefat etmiş oğlunun yaşadığını görmesi kız çocu ğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş kızının yaşadığını görmesi erkek çocuğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının vefat etmiş erkek kardeşinin yaşadığını görmesikendisinden haber alamadığı bir yakınını bulacağına işaret eder.

rüyada vefat etmiş erkek kardeşinin dirildiğini gören kimseninkuvveti artar.

rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek bir kimsenin doğru yolu bulma sına vesile olmaya işaret eder.

rüyada bir kadının ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi zaafla rından kurtulmasına öz güveninin artmasına işarettir.

rüyada vefat etmiş kız kardeşin dirildiğini görmek mutluluğa işarettir.

rüyada vefat etmiş amcanın veya dayının dirildiğini görmek üne kavuşmaya işaret eder.

rüyada vefat etmiş dostlarından birinin dirildiğini görmek sevindirici bir haber almaya işarettir.

rüyada ölmüş bir kimsenin ölmediğini söylemesi o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehidlik mertebesine ulaştığına işarettir.

rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek sadaka vermeye sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağma işarettir.

rüyada bir ölüyü öfke içinde görmek o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.

rüyada bir ölünün camide dirildiğini görmek o kimsenin ahirette fe rahlık içinde olduğuna işarettir.

rüyada ölülerle birlikte yaşadığını onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek uzak bir yola gitmeye işarettir.

bir kimsenin öldükten sonra gül düğünü sonra ağladığını görmekkötü bir şekilde öldüğüne işarettir.


rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek o kişinin yaşarken çok iba det yaptığına ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.

rüyada bir ölüden haber almakalınan haberin aynen gerçekleşeceğine işarettir.

rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek o kimsenin şehid olarak vefat ettiğine işarettir.

rüyada bir ölüyle tartıştığını görmek günaha girmeye işarettir.

rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

meçhul ölülerin mezarları üzerin de durduklarını görmek o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.

rüyada atalarından birinin dirildîğini görmek uzun ömre baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek kısmetin açılmasına işarettir.