Dibek
Güçlükle elde edilen rızka terbiye ve eğitime yatkın olmayan kimseye ıslahı zor organizasyonlara; zorla menfaat elde etemeye delalet eder.
Dibekte bir sey dövdügünü gören evlenir.