Dilekçe
İstek ve arzuların gerçekleşmesi ile sıkıntıdan kurtulmaya ele geçecek dünyalığa delalet eder.
Rüyada bir isiniz için resmi bir maka-ma bir istida verdiginizi görmek devlet dairesinde çoktan beri bekleyen bir dileginizin bugünlerde yerine getirilecegine ve size olumlu cevap verilecegine delalet eder.