Dimağ
Büyük beyin akıl nimetine küçük beyin ahmaklığa; içten inanca din güzelliğine yahut gizli amele Beyin mala beyinin yok olması mal kaybına delalet eder.