Dokunmak
Bir kimseye eliyle dokunmak onunla dostluk kurma ve iş münasebeti gerçekleştirmeye Bir şeye hayranlıkla dokunmak onu elde etmeyeo şeyle meydana gelecek iyiliğe delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Yoklamak.)