Dolma
Yaprak sarması ve her çeşit dolma sürekli rızka hayatı katlanılır kılan meşru yol ve yöntemlere monotonluktan kurtulmaya ve rızka delalete eder.
Hazır hemen gelecek kısmettir.