Domino
Kişinin kötü niyetli birisine kanarak zarara uğrayacağı anlamına gelir.