Dosya
Dikkatli yorumlanması gerekir. Geçmişi ve geçmişte yapılanları simgeler. Dosyanın rengi temizliği ve içindekiler de çok önemlidir.