Doymak
Kişinin birşeyler yiyerek doyması uzun süredir beklediği duruma geleceğine işaret eder.