Döndürmek
Bir şeyi aslına döndürmek hayırlı iş ve teşebbüse delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Çevirmek.)