Duba
Denizde duba görmek beklenmedik ani fırsattır.