Çakmaktaşı
Rüyada çakmaktasi görmek haberle yo-rumlanir. Bu tasi rüyada görmek uzaktan alinacak bir habere delalet eder. Fakat bu haber sikici bir haber olarak tabir edilmek-tedir. Bir baska rivayet göre de çakmaktasi aniden meydana gele-cek bir felakettir.