Topraktan elde edilecek rızka Sebebe sarılmakla beraber güzel bir tevekküle delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Kuş.)