Her türlü meşru gayret ve çalışma hayırlı kazanca delalet eder.