Birini düşürmek için ayağı önüne ayak koymak kıskançlığa delalet eder.
Kişiye çelme takılırsa bocalayacağı kişi kendisi çelme takarsa bir arkadaşına yardım edeceği anlamına gelir