Bir şeyi bir yerden çıkarmak lüzum üzerine olursa hayra gereksiz olursa dünyalıktan görülecek zarara delalet eder. (Toprağı kazarak bir şeyi çıkarmakla ilgili olarak Bakınız; Kazmak.)