Göğe çıkmak yüksek bir makama Dağa çıkmak yolculuğa çıktığı kadar maksadına ulaşmaya Yokuş tepe baca vs. gibi yüksek yerlere çıkmak maksadın hasıl olmasına Yükseğe çıkmak büyüklük ve şerefe aşağı inmek hakaret ve zillete delalet eder.