Yardımcıya ve bir işi yaparken başvurulan sebep ve unsurlara Çırakta görülen iyi durumlar sebep ve yardımcıların iyiliğine kötü durumlar ise bunların kötülüğüne delalet eder.