Çürüme rüyaları sağlıkla ilgilidir ve çok önemlidir.