Bu aletle çalışan kimse için rızka sair insanları için despot bir kimseye delalet eder.