Bir kimseyle sulh yapmak yahut iki tarafın barış yaptığını görmek aradaki ihtilafların derinleşmesine; Barış yapmak bazen daha hayırlı bir işi tercih etmeye Bir kimseyi yahut insanları barışa çağırmak sapkınlık içinde olan kişi yahut kişileri hidayetee haklı olan tarafa çağırmaya; Dargın olduğu biriyle barışmak o kimsenin nukukunu gözetmeye Birbiriyle küs olan insanları barıştırmak hayırlı iş ve teşebbüslere Allah katında makbul amele dellet eder.
Yaşanılan küskünlüklerin büyümesidir.