Kişinin tövbe idip hayırlı amel işlemesine; Evin bölgenin ya da devlet yöneticisinin canını sıkacak bir durumun meydana gelmesine delalet eder.
Birine yaranmaya çalışmak veya yalancı şahitlik yapmaktır.Rüyada basinin agndigim gören kimsenin tevbe ve istigfar edecegi a ne veya sadaka verecegine yahut hayirli bir amelde bulunacaSina ve yap l makta oldugu günahlardan tevbe edecegine isaret eder. Bas agnsi basin rüyada isaret ettigi amire gelecek bir sikintiya isaret eder. Bazi tabirciler de tevbesi icap eden bir günahtir dediler.