Atmak mutad olmayan şeyleri bir yere doğru atmak fıtratı zorlamak ve akıl dışı iş yapmakla tabir edilir. ( Atılabilir cisimler için Taş Atış Yapmak Ok ve Mancınık maddelerine bakınız.)