Cihan hükümdarı Kanuni nin Efendimize muhabbet ve bağlılığı da ceddininkilerden aşağı kalır değildi. Öyle ki Kanuni nin rüyasında Hz. Peygamberi gördüğü ve kendisine şöyle emrettiği nakledilmektedir: Belgrad Rodos ve Bağdat kalelerini fethedesin; sonra da benim şehrimi imâr edesin! Tabii Kanuni de hemen Haremeyn i imar ve ıslah etmişti. Hatta oğlu II. Selim e servetiyle hacılar için su getirecek bir vakıf dâhi kurulmasını vasiyet etmişti.