Çocuk uzun zaman düşle gerçeği birbirine karıştırır ve düşlerini güçlükle anlatır. Uyandıktan sonra bile düşlerinde gördüğü görüntüleri gerçek gibi kabul ettiği olur. Bu durum daha çok görüntülerin korkutucu olduğu düşler için söz konusudur. Bu somutlaştırma işlemini daha iyi anlamak için küçük bir çocuğun bir oyuncağı ağlayabilen konuşabilen düşünebilen cansız bir eşya olarak görmediğini hatırlamak yeterlidir.

Çocuklar düşün ev içinde odalarında hatta yataklarının altında var olduğunu sanırlar. Beş yaşındaki küçük bir kıza göre düşler ancak çok yakından görülebilir: Bir kız çocuk “annem benim odamda uyumadığı için benim düşümü göremez; ama küçük kız kardeşim görür” demektedir. Altı yaşından önce düşte görünen görüntüleri gerçekten gördüklerine inanırlar.

Öte yandan birçoğu düşlere dokunulabileceğini söyler. Dört yaşındaki bir erkek çocuğun açıklaması da böyledir: ”Düşüme dokunabilirim. Hatta düşüm beni yemek istiyordu.” Bu durumda ona düşün ağzı olup olmadığı sorulursa: “Hayır ama gördüğüm aslanın ağzı var” cevabını verir. Bütün çocuklar gibi bu çocuk da düşle düşün konusu arasında hiç bir ayrım yapmamaktadır.

Çocuklara göre düşü “gönderen” düşte görülen kişidir ve bu kişi rastlantı olarak gönderilmemiş çocuğun uslu ya da yaramaz olmasına göre seçilmiştir. Bu durumda düş soyutluğunu ve olay niteliğini yitirir.

Kötü bir düşten korkan bir çocuğun annesini çağırarak gözyaşları içinde uyanması sık görülen bir durumdur.

ÇOCUK DÜŞÜNDE ANNE YA DA BABASİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜRSE
Bir çocuğun düşünde erkek ya da kız kardeşlerinin öldüğünü görmesi yukar-daki açıklamaların ışığı altında değerlendirilebilir. Ama düşünde anne ya da babasının veya kendisini seven bir yakınının öldüğünü görmesi nasıl açıklanmalıdır? Psikanalistlere göre çocuk böyle bir düşle bağımsızlık gereksinmesini açığa vurur.

Erkek çocuk düşünde sık sık babasının öldüğünü görür. Bu tür düşler özellikle babaların otoriter oldukları ailelerin çocuklarında fazladır. Böylece çocuk düşünde annesinin yanında yerini almak için tehlikeli bir rakibi ortadan kaldırmış olur. Bu istek günlük havatta bilinçaltına itilmiştir .

Aynı şekilde küçük kız da babasına yakınlık duyduğu için düşünde sık sık annesinin öldüğünü görebilir. Bunlar psikanaliz araştırmalarından çıkarılan sonuçlardır. Yetişkin için şaşırtıcı olan bu düşler çocuğun ruhsal yaşamını bütünleyen birer parçadır.

Çocuğun istek ve korkuları düşlerinde simgelerle ortaya çıkar. Freud’çü psikanaliz bu düş simgelerini yorumlayarak bastırılmış duyguları belirlemeyi ve kökenlerini ortaya çıkarmayı çoğu zaman başarır.


alıntı