Batıl rüyaların değeri yok

Diğer iki çeşit rüya ise İslam alimleri tarafından batıl olarak nitelendirilir. Karma karışık şeyler anlamında Adğasi Ahlam denilir. Adğas yaşı kurusuna karışmış otlar demektir. Şeytan tarafından gösterilen rüya insanları mahzun etmek için gösterilen korkunç rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek köpek tarafından ısırılma yılanın sokması gibi. Bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya gördüğünde kesinlikle başkalarına anlatmamalıdır.

Yine insanın uyanıkken önem verdiği ve meşgul olduğu şeylere ait gördüğü rüyalar da batıldır. Bunlar tamamen kuruntudan ibarettir. İnsan nezdinde bir kıymeti yoktur. Örneğin çok düşündüğü bir dostunu rüyasında görür veya bir hasta kendisini suya karşı hararetinden dolayı çeşmeler ırmaklar pınarlar kenarında bulur. Aç insan kendisini yemek yerken görmesi de bunun gibi. Bu gibi rüyalar hayal ve evhamdan ibaret olarak değerlendirilir. Bu nedenle de salih rüyalar olmazlar.

İmam Nablusiye göre batıl rüyalar yedi çeşittir. 1-Üzüntü keder ve arzuların tesiri ile insanın meydana getirdiği karmaşık rüyalar. 2-İnsanın rüyada ihtilam olması. Bu rüyanın da tabiri yoktur. 3-Şeytan tarafından korkutmak için gösterilen rüyadır ki rüyayı görene hiçbir zararı erişmez. 4-Cinlerin gösterdiği şeylerdir ki rüya sahibi rüya esnasında bundan da zahmet çeker. 5-İblisin gösterdiği ve temeli batıl rüyadır ki bu zaten rüyadan sayılmaz. 6-İnsan bünyesinin anormal ve kederli zamanında gördüğü rüyalardır. Bunlar da rüyadan sayılmaz. 7-Acı ve ızdırapların getirdiği rüyalardır ki rüya sahibi o anda senelerce önce vaki olmuş bir hali görür.