Salih rüyalar gerçek gibidir

Doğru ve güzel rüyalar ise İslam alimlerine göre beş çeşide ayrılıyor. Bunlardan birincisi apaçık sadık rüyalardır. Neticeleri aynen zuhur etmektedir. Çünkü sadık rüyaları gösteren Cenabı Allahtır. İkincisi ise salih rüyadır. O da Allah tarafından müjdelenir ve o rüya ile yaptığı veya yapacağı bir şeyle müjdeler. Üçüncüsü rüya ile mükellef meleğe Sıddîkûun adı verilmiştir. O melek Cenabı Allahın kendisine öğretip bildirdiklerini ve ibretli olaylardan ona ilham ettiği nesneyi insana rüyasında gösterir. Her eşyanın her nesnenin misal aleminde bir benzeri vardır. Dördüncüsü murad ve maksat açık olmayıp gizlice işaret edilmiş rüyalardır. Beşincisi rüya görülen yerin delaletiyle sahih olur. İnsan rüyada gördüğü yer; gördüğü yere galip gelerek şer hayır hayırda da şer şeklinde tecelli eder. Örneğin rüya anında mescidlerden birinde tambur çaldığını gören biri bu hali akıl ve dine aykırı bulduğundan derhal tevbe eder ve bu da onun için hayra döner.