Vahiy sadık rüya ile başladı

Özellikle Hz. Muhammede (s.a.v) vahyin geliş sürecinin 6 aylık sadık rüya görme dönemi ile başlaması ve bu dönemde görülen bütün rüyaların aynen gerçekleşmesi rüyaların önemini bir kat daha artırmıştır. Kuran-ı Kerimde geçen birçok ayette gerçekleşecek olaylar hakkında peygamberlere rüyalar aracılığı ile işaretler bildirilmesi Müslüman ilim adamlarının rüyaya daha çok değer vermelerine neden olmuştur.

Her insan rüya görür. Hiç rüya görmediğini söyleyen psikologlara göre rüyalarını hatırlamıyor demektir. Rüyaları küçümsemek insanın kendini küçümsemesi olarak değerlendirilir. Bazen insana müjde bazen bir sevinç bazen bir uyarı bazen üzüntü bazen de tedavi aracı olarak ortaya çıkar rüya.

Bilim adamlarına göre insanlar uykusunun çok küçük bir bölümünde rüya görüyor. 8 saat uyuyan bir insan uykusunun yüzde 20sini rüya ile geçiriyor. Rüyaların büyük bölümü ise sabahleyin güneşin doğuşuna yakın veya uyanmadan az önce görülüyor. Ancak bu uykunun diğer bölümlerinde rüya görülmüyor anlamına gelmiyor. Hatırlanan veya iz bırakanlar genellikle uykunun son bölümde vuku bulanlar.

Yine rüyaların görülüşü sırasında kalp atışları ve vücuttaki diğer organizmalar farklı şekilde çalışmaya başlıyor. Dışarıdan bakan bir insan rüya halini hemen anlayabiliyor. Ayrıca bilim adamlarına göre birçok insanın kendisini etkileyen bir rüyayı dakikalarca anlatmasına karşın bu rüyanın uykudaki süresi 3-5 saniyeyi geçmiyor.

Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür. Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir. Ancak bu yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep değişkenlik arz etmiştir. Tarihte bazı insan topluluklarında rüyaya büyük önem verilmiş ve bazen bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır. Genellikle rüya uyanıklılık halinin bir uzantısıdır. Etkisinde kalınan sevindirici veya üzücü olayların uyku halinde yaşanması halidir. İslamda rüya hukuki bir kaynak ve delil kabul edilmiyor.

Hiç kimse ben istediğim zaman rüya görürüm istediğim zaman görmem veya ben dilediğimi görürüm de diyemez. Çünkü rüyanın mahiyeti henüz keşfedilmemiştir. Çünkü ruhani bir haldir. Ve bugünkü teknoloji ruh ile beden arasındaki bağlantıyı çözecek ilme ve güce de sahip değildir.

Rüyalar ve insanlar için çok sözler söylenmiştir. Ne var ki rüyaların gerçek olanı da sadece hayal alemin de kalanı da vardır. Ve çok kere insanlar gördükleri rüyaları unuturlar. Gerçek rüyaları ise peygamberler veliler ve salih kimseler görürler.