Çömleğin içinde et varsa güzel işlere yorulur. Çömlekçi görmek iyi bir mevkiye gelmek demektir.