Ertelenmiş borçlarınızı ödeyeceğinize sorunları aşacağınıza ve rahat edeceğinize işaret eder.